1/1

Speed White: P2/P3
Speed White-P2 โปรแกรมปรับปรุงโครงสร้างผิวให้ดูอ่อนเยาว์

Speed White-P3 โปรแกรม การผลักวิตามินสู่ผิวในชั้นเดอร์มิส
เป็นการนำพาสารและวิตามิน ด้วยคลื่นความถี่ต่ำเพียง 70 Millisecond Current ช่วยในการกระตุ้นสู่ชั้นเซลล์ผิวชั้นลึก ที่จะทำให้ผิวชั้นเดอร์มิส ทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัด
เจนและ ขยายโครงสร้าง ผิวให้แข็งแรง และยังเปิดทางให้วิตามินซึมผ่านได้ลึกกว่าการฉีดหรือการทา ส่งผลให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ลงอย่างเห็นได้ชัด